บทความเรื่องรถไฟ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

รถไฟเป็นกลุ่มของยานพาหนะที่เขยื้อนไปตามรางเพื่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรางส่วนใหญ่ถูกใจมีราง2เส้นขนานกันหากแม้ยังและก็พวกรางสันโดษหรือประเภทที่ใช้พลังแม่เหล็กด้วยรถไฟจะขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรหลายๆตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์รถไฟสมัยใหม่จะใช้กำลังจากหัวรถจักรน้ำมันดีเซลหรือจากกระแสไฟที่ส่งมาตามสายไฟที่อยู่เหนือตัวรถยนต์หรือตามรางสาม(Third Rail)เดิมรถไฟขับโดยใช้หม้อต้มน้ำทำให้เกิดละอองน้ำละอองน้ำทำให้เกิดแรงกดดันแรงกดดันจะทำการเขยื้อนกลไกทำให้ล้อไฟย้ายได้เรื่องที่ใช้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานในการต้มน้ำแล้วหลังจากนั้นก็ฟืนที่ก่อให้เกิดเปลวทำให้เรียกรถชนิดนี้ว่ารถจักรละอองน้ำ

รถไฟแบ่งได้หลายหมวดตัวอย่างเช่นหัวรถจักร, รถยนต์น้ำมันดีเซลราง, รถเมล์และรถยนต์สินค้า

ประวัติ

รถจักรละอองน้ำร็อกเก็ตซึ่งๆหน้าหน้าจอร็จสตีเฟนสันเป็นคนคิดค้นในปีพ.ศ.2357

รถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษเมื่อราวสามร้อยปีมาสุดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหินรถยนต์นั้นมีล้อแล่นไปตามรางแล้วก็ใช้ม้าลากต่อมาในปีพ.ศ.2357 จอร์จสตีเฟนสัน (George Stephenson)ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรละอองน้ำชื่อว่าร็อคเก็ต(Rocket)ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตัวเองเห็นผลเสร็จปรับใช้ลากรถยนต์แทนม้าในเหมืองถ่านหินจากนั้นก็ได้มีคนคิดค้นรถจักรละอองน้ำและก็รถจักรชนิดอื่นๆขึ้นอีกหลายแบบรถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถยนต์ขนถ่านหินมาเป็นรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้แก่ในตอนนี้

ธุรกิจรถไฟของไทยนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2429ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่105ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดสมุทรปราการเป็นระยะทาง21กิโลในเดือนตุลาคมพ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอความกรุณาเกล้าให้ทรงกรมรถไฟหลวงขึ้นโดยขึ้นตรงต่อกระทรวงโยธาธิการช่วงวันที่26มี.ค. พ.ศ.2439ท่านเสด็จประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างจ.กรุงเทพฯถึงอยุธยาเป็นระยะทาง71กิโลซึ่งทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวันตั้งธุรกิจการค้ารถไฟหลวงเดี๋ยวนี้ทางรถไฟที่สำคัญของประเทศไทยมีอยู่ร่วมกันทั้งสิ้นรวมสี่สายเป็นสายเหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดสุโขทัยสายใต้ถึงประเทศมาเลเซียสายทิศตะวันออกถึงจังหวัดสระแก้วและสายตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นระยะทาง3,855กิโล

ประเภทของรถจักร

รถจักรละอองน้ำKrauss-Maffeiซึ่งใช้ในสายแม่กลองมหาชัย

ในโลกมีรถจักรอยู่หลายประเภทแต่ว่ารถจักรประเภทหลักๆที่มีใช้อยู่จำนวนมากในโลกเป็น

บางโอกาสน้ำท่วมรางอาจจะวิ่งไม่ได้เพราะว่าระบบจะไม่ทำงานเหตุเพราะน้ำเข้า

องค์ประกอบของการเดินขบวนรถไฟที่สำคัญ