บทความเรื่องไม้ต้น

ต้นไม้เป็นพืชนานปีซึ่งมีลำต้นยาวกิ่งรวมทั้งใบในสปีชีส์ส่วนใหญ่ครั้งคราวนิยามคำว่าไม้ยืนต้นอาจแคบลงโดยรวมเฉพาะพืชไม้(woody plant)เท่านั้นเป็นพืชที่ใช้เป็นไม้หรืความสูงกว่าที่กำหนดในความหมายกว้างที่สุดไม้ต้นรวมปาล์ม เฟิร์นต้น กล้วยและจากนั้นก็ไผ่

ไม้ต้นมักแก่ยืน1บางต้นอยู่ได้หลายพันปีต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง115.6เมตรและก็มีความสูงได้มากที่สุดตามแนวคิด130เมตร2ต้นไม้เกิดขึ้นบนโลกตามเวลาราว370ล้านปีแล้วต้นไม้ไม่ใช่กลุ่มทางชั้นกฎถึงแม้ว่าเป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒท้องนาลำต้นรวมทั้งก้านไม้เพื่อสูงเหนือพืชอื่นรวมถึงใช้ประโยชน์จากแดดให้ได้มากที่สุด